Mergebulls πŸ‚ for Notion Database
πŸ‚

Mergebulls πŸ‚ for Notion Database

Slug
merge-bulls-for-notion-database
Meta Title
Meta Title
Meta Description
Meta Description
Excerpt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ullamcorper mattis lorem non. Ultrices praesent amet ipsum justo massa. Eu dolor aliquet risus gravida nunc at feugiat consequat purus. Non massa enim vitae duis mattis. Vel in ultricies vel fringilla.
Published Status
Outdated
Publish Date
Jun 28, 2022
Publish!
Publish!
Feature!
Feature!
Do not index
Do not index
Hide Cover Image
Hide Cover Image
Hide in Main Feed
Hide in Main Feed
Hide CTA
Hide CTA
Fallback Cover
Extra Info
Extra Info Item
Canonical URL
Created By (admin, not writer)
Item Created (not posted)
Jan 7, 2023 04:27 PM
⇝ pp_flow | the Restaurant Industry
WALL [Jat]
Last edited by
Last Time Edited
Jun 27, 2023 04:05 PM
Tags
Authors
Β 
This is a Notion page that merges databases by adding items from the source database (with all the properties filled out) to the database that needs new properties.
Β 
Β 
Mergebull is a play on words for "merge" and "bull".